• Samorząd Osiedla Gocław

Siedziba: ul. Umińskiego 3A, 03-984 Warszawa (budynek Administracji Osiedla Wilga-Iskra Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”)
Adres korespondencyjny: Samorząd Terytorialny Mieszkańców Osiedla Gocław, ul. Umińskiego 3A pok. 11, 03-984 Warszawa
Telefon: 671 99 52 (poniedziałki w godz. 17:00-18:00) lub do Sekretariatu Administracji: 613 72 55
Fax: 613 72 55 wewn. 126
Dyżury członków Rady Osiedla Gocław: poniedziałki (dni robocze) w godz. 17:00-18:00
Posiedzenia Rady Osiedla Gocław: zasadniczo w czwarty poniedziałek miesiąca, godz. 18:30, sala posiedzeń organów samorządowych
Przewodniczący Rady Osiedla Gocław: Andrzej Militowski – tel. 0 505 045 791

Skład Rady Osiedla:

1. Marlena Będkowska
2. Joanna Borakowska
3. Wojciech Borowski
4. Michał Byrski
5. Marek Dobrogojski
6. Jakub Jagodziński
7. Tomasz Januszewski
8. Ewa Kopczyńska
9. Anna Krupka
10. Teresa Kuźmińska
11. Filip Łuszczyk
12. Andrzej Militowski – Przewodniczący Rady Osiedla Gocław
13. Zygmunt Mordzonek
14. Marcin Palcewicz
15. Krzysztof Piech
16. Przemysław Rakuć
17. Jarosław Salmanowicz
18. Stanisław Szostakiewicz
19. Grzegorz Tkaczyk
20. Jakub Woźniak
21. Józef Żuławiński

  • Samorząd Osiedla Grochów – Centrum

Siedziba: ul. Siennicka 44 (budynek AN – 5)
Adres korespondencyjny: 04 – 393 Warszawa, ul. Siennicka 44
Telefon kontaktowy: (022) 813-28-99, kom. 0-602-214-934
Przyjęcia mieszkańców Osiedla Grochów – Centrum: w każdy czwartek o godz. 18.00
Dyżury dzielnicowych Policji: w każdy czwartek w godz.18.00 – 19.00

Zarząd Rady Osiedla Grochów-Centrum:
1. Andrzej Miękina, Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Grochów-Centrum
2. Adam Osowiecki, Wiceprzewodniczący Zarządu Rady Osiedla Grochów-Centrum
3.Teresa Bnińska, Członek Zarządu
4. Wanda Makowska, Członek Zarządu
5. Wojciech Daszkowski, Członek Zarządu
6. Wiesław Chmielewski, Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Rady Samorządu Grochów-Centrum:
1.Cezary Siwiński
2. Andrzej Basior
3. Lech Kowalewski

Do zakresu działania Rady Osiedla Grochów – Centrum należy opiniowanie, składanie wniosków i podejmowanie inicjatyw, w szczególności w sprawach:
1. zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi,
2. utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3. utrzymania czystości i gospodarki odpadami,
4. tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
5. tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,
6. tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,
7. utrzymania i organizacji na drogach lokalnych i gminnych,
8. funkcjonowanie komunikacji miejskiej, narodowej tym lokalizacji przystanków,
9. placówek oświatowych i opiekuńczych,
10. pomocy społecznej,
11. kultury, w tym utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej,
12. sportu i rekreacji,
13. samopomocy sąsiedzkiej,
14. popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności,
15. projektów planów zagospodarowania Osiedla i jego rozwoju,
16. spraw przekazywanych do rozpatrzenia przez Radę Dzielnicy Praga Południe.

  • Samorząd Osiedla Grochów – Kinowa

Siedziba: ul. Sygietyńskiego 7 – I piętro, 04-022 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Sygietyńskiego 7, 04-022 Warszawa
Telefon: 813-84-13
Dyżury: poniedziałki w godz. 18.00 – 19.00, czwartki w godz. 18.00 – 19.00
Przewodnicząca Rady Osiedla: Iwona Bielawska – 0 505 585 952

Skład Rady Osiedla:

1. Krystyna Białousz
2. Iwona Bielawska – Przewodnicząca Rady Osiedla
3. Piotr Czarnocki
4. Janina Jeż
5. Maria Jubiak – Noga
6. Karol Kowalczyk
7. Adam Kozielski
8. Bernard Lubański
9. Roman Majchrzak
10. Marianna Malenta
11. Maciej Pawłowski
12. Dariusz Stefaniak
13. Paweł Szymański
14. Paweł Tobiasz
15. Konrad Zając

  • Samorząd Osiedla Grochów – Południe

Adres korespondencyjny: ul. Kawcza 51 m 4, 04-154 Warszawa
Informacje w Internecie: http://www.adam.waw.pl
Przewodniczący Rady Osiedla: Adam Grzegrzółka – 0 602 830 198

Skład Rady Osiedla:

1. Wiesława Dworzyńska
2. Artur Gruntman
3. Adam Grzegrzółka – Przewodniczący Rady Osiedla
4. Mirosława Grzegrzółka
5. Mieczysław Iwaniuk
6. Ewa Jewiak
7. Marcin Kluś
8. Tadeusz Kotuła
9. Maciej Krawczyk
10. Wiesław Janusz Lewandowski
11. Dorota Ochal
12. Wojciech Ożdżeński
13. Leszek Petrus
14. Janusz Rek
15. Michał Suliborski

  • Samorząd Osiedla Grochów-Północ

Siedziba: ul. Grochowska 127 m 2, 04-148 Warszawa
Dyżury: w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 18.00-19.00
Posiedzenia Rady: pierwszy wtorek miesiąca godz. 19.00
Przewodnicząca: Aleksandra Markowska
Adres e-mail: radaosiedla@onet.eu
Telefon kontaktowy: 601-086-821

Skład Rady Osiedla:

1. Mariusz Barcz
2. Robert Biernat
3. Marek Borkowski
4. Albert Czemerko
5. Maciej Kacpura
6. Krzysztof Kalinowski
7. Krystian Kowalski
8. Krzysztof Łapiński
9. Aleksandra Markowska – Przewodnicząca Rady Osiedla
10. Rafał Ostrowski
11. Marcin Stacha
12. Jarosław Stański
13. Tomasz Suski
14. Anna Szynkielewska
15. Tomasz Szynkielewski
16. Aleksandra Tarnowska
17. Paweł Tarnowski
18. Maryla Wargocka
19. Hanna Zatorska
20. Renata Zatorska

  • Samorząd Osiedla Kamionek

Siedziba: ul. Owsiana 5 – ADM-3, 03-825 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Grochowska 328 p. 48; 03-838 Warszawa
Dyżury: czwartek, godz. 16.00 – 18.00
Przewodniczący Rady Osiedla: Adam Rosiński
Adres e-mail: rosinski@kamionek.waw.pl
Tel. kontaktowy: 602 631 588

Skład Rady Osiedla:

1. Zbigniew Bareja
2. Stanisław Ryszard Chałowski
3. Krzysztof Domański
4. Katarzyna Doraczyńska
5. Leszek Iwańczyk
6. Dorota Jankowska – Lamacha – Członek Zarządu
7. Jacek Kowalewski
8. Anna Krasińska
9. Marian Małkowski
10. Anatol Marczuk
11. Bożena Okońska
12. Czesław Potera – Członek Zarządu
13. Adam Rosiński – Przewodniczący Rady Osiedla
14. Jan Siwek
15. Krzysztof Skaza – Wiceprzewodniczący Zarządu

  • Samorząd Osiedla Przyczółek Grochowski

Siedziba: ul. Bracławska 10 (róg Ostrzyckiej, na poziomie garaży), 04-044 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Bracławska 6 m 79
Telefon: 0-22 813-83-44 (czynny w godzinach dyżurów)
Adres e-mail: samorzadpg@wp.pl
Dyżury: w drugi i czwarty czwartek, godz 18.30 – 19.30
Posiedzenia Samorządu Mieszkańców: w pierwszy i trzeci czwartek godz.18.30
Przewodniczący Samorządu: Katarzyna Paszkowska
Społeczna biblioteka osiedlowa: czynna w każdy wtorek w godz. 18.00 – 19.00

Przewodnicząca Rady Osiedla: Katarzyna Paszkowska

Skład Rady Osiedla:

1. Marcin Bartczak
2. Artur Błachnio
3. Mariusz Ćwikliński
4. Marek Kijak
5. Maciej Kosiński
6. Paweł Kowalewski
7. Jolanta Kwiatkowska
8. Krzysztof Makos
9. Elżbieta Mazurek
10. Zbigniew Nowotnik
11. Katarzyna Paszkowska – Przewodnicząca Rady Osiedla
12. Andrzej Stolarczuk
13. Teresa Wiśniewska
14. Maria Woźniak
15. Anna Zakrzewska

  • Samorząd Osiedla Saska Kępa

Siedziba: ul. Styki 25 (suterena), 03-928 Warszawa
Telefon: 616-30-35
Strona internetowa: http://www.kepa.waw.pl
Adres e-mail: samorzad@kepa.waw.pl
Dyżury: wtorki w godz. 17.00 – 19.00
Przewodnicząca Rady Osiedla: Magdalena Czerwosz

Skład Rady Osiedla:

1. Alina Borczon-Chaszczewska
2. Barbara Chęcińska
3. Magdalena Czerwosz – Przewodnicząca Rady Osiedla
4. Elżbieta Maria Elceser
5. Barbara Fryc
6. Grzegorz Jaworski
7. Ryszard Kalkhoff
8. Tomasz Maciej Koper
9. Marzenna Koraszewska
10. Krzysztof Koszewski
11. Elżbieta Kręciejewska
12. Jan Kudlak
13. Adam Kwiatkowski
14. Maciej Martyniak
15. Teresa Olejniczak
16. Paweł Orzechowski
17. Jacek Rokicki
18. Mirosława Terlecka
19. Joanna Tkaczyk
20. Andrzej Wyrożemski
21. Ewa Zdzitowiecka

Reklamy

wstawa
Reklamy

%d blogerów lubi to: